2035

آفرودري از جيپ براي سال 2035

عصر ايران/  راننده مي‌تواند در صورت استفاده از حالت خودراني، فرمان را تنظيم کرده و يا جمع کند. طراحي خودرو بيشتر شبيه يک ماه‌نورد مي‌ماند که از آسمان به زمين بازگشته است. در سال 2035، صنعت اتومبيل به شکل چشم‌گيري با آنچه امروز وجود دارد متفاوت خواهد بود. در آينده خودروهاي هيبريدي و الکتريکي جاي […]

Scroll to top