کتابفروشی

گزارشی از یک کتابفروشی سیار

گاهی برخی ایده‌های درخشان در ذهن ما جرقه می‌زند؛ اما به هزار و یک دلیل اهمیتی به آنها نمی‌دهیم، تا جایی که کم سو و کم سوتر می‌شوند و سر آخر اثری از آن ایده در ذهن ما باقی نمی‌ماند. اما سعید آرمات و جواد قاسمی ایده خود را با سرمایه‌ای اندک عملی کرده‌اند و […]

Scroll to top