کانسپت T

فولکس‌واگن کانسپت T يکي از کانسپت‌هاي فراموش‌شده

چرا بايد آن‌را به ياد داشته باشيم؟ امروزه خودروسازان انواع سبک‌ها را براي ايجاد کلاس‌هايي جديد ترکيب مي‌کنند و به همين دليل فولکس‌واگن کانسپت T نيز به لطف ترکيب غيرمتعارف خود ارزش يادآوري را دارد. کانسپت T با درهاي بال مانند، سقف سخت قابل جابجايي و تنها دو صندلي، يک کراس‌اوور معمولي نيست. درواقع فولکس‌واگن […]

Scroll to top