طراحی ذهنی

طراحی ذهنی فولکس واگن کراس پولو 2018 را ببینید

گروه بین الملل: در حالی که نسل ششم فولکس واگن پولو عرضه شده است، یک طراح مستقل طراحی های ذهنی از نسخه های احتمالی مبتنی بر آن را منتشر کرده است که یکی از آن ها فولکس واگن کراس پولو جدید است. به گزارش خبرخودرو، فولکس واگن کراس پولو 2018 که در این طراحی ذهنی […]

Scroll to top