خانوادگی

آفرودها در نقش خودروهاي خانوادگي

پدال/ آفرودها معمولاً به عنوان وسايل نقليه‌اي براي «مجردها» شناخته مي‌شوند. خودروهايي براي گردش و تفريح به همراه دوستان، قبل از «سر و سامان پيدا کردن»، «بچه‌دار شدن» و خريدن يک وسيله نقليه کاربردي و خانوادگي مانند هوندا اديسه. امّا شايد اين تنها راه استفاده از وسايل نقليه آفرود نبوده و در واقع آفرودها، احتمالاً […]

Scroll to top