تونل

روش صحیح رانندگی در تونل

جاده ها و مسیرهای کوهستانی با تمام زیبایی ها و جاذبه های طبیعی که دارند اما رانندگی در آنها بسیار خطرناک است و باید قبل از شروع رانندگی در این نوع مسیرها حتما با نوع جاده, موانع و تونل ها آشنا باشید و مهارت عبور از چنین مسیرهایی را به خوبی کسب کرده باشید.  در […]

Scroll to top