تولید

دیفندر دوباره به خط تولید بازمیگردد

گروه بین الملل: اگر دیفندر مدتی است که خارج از خط تولید قرار گرفته اما به نظر می رسد که نمونه بهینه سازی شده آن به زودی معرفی می گردد. به علاوه آن که طبق شایعات منتشره احتمال عرضه جهانی آن نیز وجود دارد. به گزارش خبرخودرو، سال گذشته آخرین نسل دیفندر با خط تولیدش […]

Scroll to top