آفرودسواری

خودروهای آفرود؛ چالش محیط زیست آران و بیدگل

رئیس اداره محیط زیست آران و بیدگل ورود خودروهای سافاری و آفرودسواری را چالش محیط زیست آران و بیدگل دانست و گفت: گونه های نادر جانوری منطقه در خطر آسیب خواهند بود. به گزارش مهر، اللهیار دولتخواه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: نابسامانی در ورود و خروج علاقه مندان آفرود به منطقه […]

Scroll to top