آئودي A4 آلرود

مقايسهٔ چهار کراس‌استيشن جديد بازار، «آلترک»، «آلرود»، «اوت‌بک» و «کراس‌کانتري»

پدال/ ميدانيم که در حال حاضر فروش کراس‌اوورها بيشتر از هميشه است و در اين حرکت روبه‌جلو هيچ نشانه‌اي از کاهش سرعت ديده نمي‌شود؛ بنابراين تمامي خودروسازان باعجله در حال تقويت سبد محصولات خود توسط کراس‌اوورهايي در اشکال و اندازه‌هاي مختلف هستند. دليل چنين کاري بسيار ساده است: کراس‌اوورها ماشين‌هاي پول‌سازي هستند. اما کراس‌اوورها بهترين […]

Scroll to top