آفرود بورلاک
آفرود بورلاک

حرکت اتومبیل بورلاک در مسیرهای انجام گرفته است که ارتفاع برف بسیار چشمگیر بوده و بخصوص در مناطق کوهستانی که ارتفاع برف به 4 تا 5 متر می رسیده است و در این مناطق کوهستانی با شیب 30 درجه اتومبیل بورلاک براحتی پایین می آید. در مناطق شمالی کره زمین و در ارتفاعات بیش از 1800 متر از سطح زمین غلظت هوا بسیار کم می باشد اما موتور اتومبیل همه جاروی بورلاک براحتی با حداکثر توانش کار میکند. کارشناسان روس برای راحتی سرنشینان داخل اتاق اتومبیل تلاش خود را کرده اند و زندگی راحتی برای آنان در طول سفر در نظر گرفته اند ،آنان محلی برای خوابید چهار نفر در روی تخت ، آشپزخانه کوچکی که از سیستم گاز پروپان استفاده می شود و سرویس بهداشتی و دوش در طراحیشان استفاده کرده اند.

آفرود بورلاک
آفرود بورلاک