GTC4 Lusso

تصوُری از کراس‌اوور «فراری»، یک «GTC4 Lusso» قدبلند!

پدال/ در حال حاضر، مدل GTC4 Lusso با چهار صندلی و سیستم چهارچرخ محرک، نزدیک‌ترین محصول به کراس‌اوور فراری است. به همین دلیل شخصی با مهارت‌های فتوشاپی رندرهایی از نسخهٔ آفرود یا بهتر بگوییم کراس GTC4 را طراحی و منتشر کرده است. البته این صرفاً یک فرضیه است چراکه کراس‌اوور فراری به‌احتمال‌زیاد یک خودروی مجزا […]

Scroll to top