FX4

تولید بزرگترین نسخه آفرود اس.یو.وی فورد

فرصت امروز: استیون اودل , مدیر جهانی فروش اظهار می کند: خودرو های اس.یو.وی 33 درصد از بازار امروز را به خود اختصاص داده اند و فورد نیز قصد دارد خانواده خودرو های شاسی بلند خود را افزایش دهد.  فورد یک نسخه آف رود FX4 را به بزرگترین اس یو وی هایش اضافه می کند […]

Scroll to top