60میلیون

بهترين نيمه‌شاسي‌ بلندهاي زير 60 ميليون در بازار ايران

خراسان/ کراس اوور خودرويي است که فضا و بدنه يک شاسي بلند (SUV) را در اختيار دارد، در حالي که از پلتفرم يک خودروي سواري بهره مي‌برد. در حال حاضر کراس اوورها بر بخشي از بازار خودرو که در اختيار شاسي بلندها بوده، چيره شده و به خودروي همه کاره بسياري از خانواده ها به […]

Scroll to top