2019

اولین تصاویر جاسوسی از کیا سول جدید

زمانی که کیا سول در سال 2009 معرفی شد با استقبال فراوانی مواجه شد که همین امر باعث شگفتی کارشناسان گردید. بخشی از این موضوع به خاطر تبلیغات وسیع کیا بود اما دلیل اصلی چنین استقبالی ارائه ویژگی‌های خوب با استایلی جالب‌توجه بود. تصاویر جاسوسی جدید از کیا سول 2019 برای اولین منتشر شده‌اند و در آن […]

Scroll to top