1794

تویوتا یک پیکاپ قدیمی اش را باز تولید کرد

خبر خودرو/ از سال 2008 تاکنون همه پیکاپ های تویوتا توندرا در تاسیسات سن آنتونیو ایالت تگزاس تولید شده اند و این واقعیتی است که نمایندگی های فروش تویوتا در تگزاس به آن افتخار می کنند. حالا شهر آستین تگزاس میزبان نسخه سال 1794 از تویوتا توندرا است. نسخه 1974 شاید از همه نمونه های […]

Scroll to top