کامیون آفرود

مشخصات آفرود آیفا ، مهمترین کامیون آلمان شرقی

پیشینه ی آیفا آفرود IFA W50 که برای ما ایرانی ها نیز آشناست و در زمان جنگ تحمیلی حتی امروزه نیز می شود تعدادی از آنها را هرچند با تغییراتی که بر روی آنها انجام شده در مناطق مختلف کشور به خصوص شمال کشور مشاهده کرد. W50 مهمترین کامیون آلمان شرقی به حساب می آمد […]

Scroll to top