چگونه کار میکند

سیستم تعلیق آفرود چگونه کار میکند؟

تعلیق خودرو سه کار انجام می دهد: نرم کردن ضربه ها (حاصل از دست اندازها)، نگه داشتن تایرها در تماس با جاده و کنترل پایداری خودرو. می توانید اطلاعات بیشتری درباره این اصول در How Car Suspensions Work (سیستم تعلیق خودرو چگونه کار می کند) بیابید، ما در اینجا مرور کوتاهی خواهیم داشت. فنر انرژی […]

Scroll to top