چرخ زاپاس

توضیحاتی درباره‌ی چرخ زاپاس

انواع مختلفی از چرخهای زاپاس وجود دارند. بعضی از آنها حتی تایر واقعی ندارند. هر نوع چرخ زاپاس مزایا و معایبی هم دارد. هیچ‌چیز مثل یک تایر پنچر شده، اعصاب راننده را برهم نمیریزد. بنابراین همیشه ترسی از پنچرشدن، ذهن راننده را به خود مشغول کرده است. چرخ زاپاس عضوی فراموش‌شده میباشد که از جلوی […]

Scroll to top