مسابقات

برگزاری آخرین مرحله آفرود قهرمانی کشور در بابلسر

رئیس اداره ورزش بابلسر از میزبانی این شهرستان در آخرین مرحله آفرود قهرمانی کشور خبرداد. اسماعیل پهلوان در گفت وگو با ایسنا مازندران با اشاره به میزبانی ششمین مرحله مسابقات آفرود قهرمانی کشور در بابلسر اظهار کرد: ششمین و آخرین مرحله مسابقات آفرود قهرمانی کشور در سال ۹۵۵ به میزبانی شهرستان بابلسر برگزار می شود. […]

Scroll to top