قوانین

قوانین مسابقات فرمول آفرود چیست؟

در این مقاله به قوانین مسابقات آفرود و عوامل موثر در آن خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. شیب تند و زمین مسطح با یکدیگر مسابقه می دهند. لازم است که تمامی رانندگان دارای گواهینامه رانندگی معتبر و یک گواهینامه موتورهای مسابقه ای باشند. . شماره های شروع کننده ،توسط سازمان دهنده مسابقه داده می […]

Scroll to top