شورلت C-10

شورولت این اتاق دوست‌داشتنی را بازسازی می‌کند

ظاهرش مظلوم و دلنشنین است و برای بسیاری از خودرودوستان به عنوان یکی از پیکاپ‌های قدیمی جذاب شمرده می‌شود. برای همین است که شورولت می‌خواهد در جشن ۱۰۰ سالگی تولد پیکاپ تراک خود، در نمایشگاه سما (Sema) از اتاق بازسازی شده‌ی C-10 رونمایی کند. این حرکت شورولت به خوبی نشان می‌دهد که سالم نگه‌داشتن خودروهای […]

Scroll to top