سفرنورد

آفرود سفرنورد با علی خضری به پیشواز سال ۱۳۹۷ می رود

تیم  آفرود و سافاری سفرنورد (فروشگاه بزرگ تجهیزات سفر و آفرود) با حمایت سفرنورد و سرپرستی برادرانخضری قهرمانان خوش آوازه این رشته تشکیل شد. همچنین با گردهمایی بزرگان این رشته از جای جای ایران پیش بینی میشود آفرود سفرنورد به زودی جایگاه ویژه خود را پیدا خواهد کرد.   علی خضری در مصاحبه با پایگاه خبری مسافرنامه همت و تلاش شبانه […]

Scroll to top