سرعت سنج

سرعت خودرو،مایل یا کیلومتر ؟

هر چند که سرعت سنج اکثر خودروها براساس کیلومتر در ساعت شماره گذاری و مدرج شده اند اما برخی خودروها خصوصا نمونه های آمریکایی و بریتانیایی و همچنین در برخی دیگر از مناطق دنیا، براساس مایل در ساعت نیز شماره گذاری می شوند هر مایل برابر 1600 متر یا 1/6 کیلومتر است و برای تبدیل […]

Scroll to top