رودخانه

تکنیک های عبور خودرو از گودال ها و رودخانه ها

1 – عبور از گودال ها قبل از عبور از گودال ها باید آنها را بصورت زیر بررسی نمود. _ گودال های باریک و کم عمق با خودروهایی که فقط دیفرانسیل عقب دارند باید با یک چرخ را دور از لبه گودال قرار داده و چرخ دیگر را وارد گودال نمود و اما برای خودروهای […]

Scroll to top