رنجروور اسپرت

ویرایش جدید رنجروور اسپورت آفرود

کم‌کم داشتیم نسبت به انتخاب شاسی‌بلند آفرودی که هم بتواند از پس صخره بربیاید و هم پولدارها را راضی نگه دارد، نگران می‌شدیم. اما درب‌های آسمان باز شد و چیزی پایین آمد که از حد انتظارات بالاتر بود. خودروهای شاسی‌بلند باید چه کارهایی انجام دهند که به آنها آفرود Off road واقعی گفته شود؟ غلبه […]

Scroll to top