جگوار

«جگوار-لندروور» خواهان نسخه‌های بیشتر «SVX»

جگوار لندروور به ارائه تعدادی از مدل های SVX نشان علاقه مند است. این امر پس از معرفی دیفندر SVX در ماه پیش خود را نمایان کرده است. گری مک گاورن، مدیر طراحی لندروور گفته گه نام SVX شاید در تمامی مدل های دیسکاوری از جمله دیسکاوری اسپورت و همچنین نسل بعدی دیفندر بکار رود. […]

Scroll to top