جنگل

لذت جنگل نوردی با ایکس33 اِس

آفرود سواری در نهایت راحتی در جنگل های ایران به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت مدیران خودرو، سفر دو روزه مشتریان ایکس33اس در جنگل های مازندران با عنوان ” لذت جنگل نوردی با ایکس33اس” انجام شد. طی این کمپ دو روزه که می‌توان آن را از حیث شکل اجرا و دخیل کردن مشتریان در آن […]

Scroll to top