جدول قیمت

قیمت محصولات تویوتا در بازار + جدول

تویوتا نام قیمت هایس ۲٫۷ سقف معمولی ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ هایس ۲٫۷ سقف بلند ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ کرولا GLI . مدل ۲۰۱۵ . فول کامل ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ کرولا GLI . مدل ۲۰۱۵ . دو ایربگ ۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰ کرولا GLI فول ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ کرولا XLI اسپشیال ۲۰۱۵ ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ کرولا XLI مدل ۲۰۱۵ ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ یاریس صندوقدار – تیپ ۳ ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ یاریس صندوقدار – تیپ […]

Scroll to top