جاده

رانندگی برای اولين بار در جاده و مسيرهای خطرناك

ابتدا بگذاريد تعريفی از يك جاده خطرناك داشته باشيم . بنظر ميرسد هر گاه ميزان تصادفات و وقوع حوادث در يك مسير نسبت به مسيرهای ديگر بيشتر باشد به آن مسير ، جاده خطرناك و مشكل دار ميگوئيم . يك جاده مشكل دار ميتواند از نوع شوسه و يا آسفالته كم عرض و يا عريض […]

توصيه‌هاي مهم رانندگي خارج از جاده (آفرود)

اخيراً خودرويي دو ديفرانسيل خريده‌ايد؟! قبل از اينکه از جاده خارج شده و به دل طبيعت بزنيد اين نکات مهم را حتماً مرور کنيد… بخش اول: رانندگي در صخره‌ها و شيب‌ها يک آفرود ساده يا بسيار سخت؟ اين انتخابي بود که ما در جاده‌ي کوهستاني با آن روبرو شديم. ما از آن دسته افرادي نيستيم […]

Scroll to top