توصیه

توصيه‌هاي مهم رانندگي خارج از جاده (آفرود)

اخيراً خودرويي دو ديفرانسيل خريده‌ايد؟! قبل از اينکه از جاده خارج شده و به دل طبيعت بزنيد اين نکات مهم را حتماً مرور کنيد… بخش اول: رانندگي در صخره‌ها و شيب‌ها يک آفرود ساده يا بسيار سخت؟ اين انتخابي بود که ما در جاده‌ي کوهستاني با آن روبرو شديم. ما از آن دسته افرادي نيستيم […]

Scroll to top