تفاوت

تفاوت خودروی شاسی بلند با خودروی کراس اوور چیست؟

اگر نگاهی به تولیدات این روزهای اکثر خودروسازان دنیا بیاندازید، حتما چندین محصول متنوع را در کلاس شاسی بلند و کراس ‌اوور مشاهده می‌کنید. قدمت تولید خودروهای شاسی بلند و یا به اصطلاح SUV  به چند دهه قبل باز می‌گردد اما نمونه ‌های موسوم به کراس‌اوور را می‌توان اعضای نسبتا جدیدی در حوزه خودرو قلمداد […]

Scroll to top