اکسترا

آیا نیسان شاسی بلند اکسترا را دوباره زنده خواهد کرد؟

نیسان به دقت در حال بررسی امکان ارائه نسل سوم از شاسی بلند اکسترا می باشد. این خبر از سوی مایکل بونس، معاون طراحی محصول نیسان آمریکای شمالی منتشر شده است. در مصاحبه ای با واردز اتو، بونس گفته نیسان در حال بررسی دقیق رنسانس رخ داده در سگمنت شاسی بلندهای آفرود است که با […]

Scroll to top