اسنورکل

اسنورکل، لوله تنفسی خودروهای آفرود چيست و چگونه کار میکند؟

خودرو بانک/ در صنعت خودروسازي، اصطلاحات و سيستم‌هاي زيادي وجود دارد که خيلي از مخاطبان آشنايي کافي با آنان ندارند، مثل لوله‌هاي تنفس ماشين‌هاي آفرودي يا به اصطلاح ” اسنورکل ” که کمتر کسي به آنان توجه مي‌کند، در حالي که يک عضو حياتي براي ماشين‌هاي آفرودي به شمار مي‌روند. به همين دليل امروز تصميم […]

Scroll to top