آفرود Grandland X

برادر پژو 3008 در راه است

خودرو کار/ ماه گذشته بود که خبر واگذاري شرکت اوپل به گروه خودروسازي PSA فرانسه در رأس مطبوعات خودرويي جهان قرار گرفت. حال پس از گذشت تقريبا يک ماه از اين انتقال، شاهد معرفي جديدترين محصول شرکت اوپل که نخستين شاسي بلند اين شرکت از زمان واگذاري به گروه PSA به حساب مي آيد، هستيم. […]

Scroll to top