آفرود خودران

لندروور تکنولوژی آفرود خودران را معرفی کرد

لندروور نیز همراه با اکثر خودرو سازان مطرح دنیا از سیستم خودران مخصوص به خود رونمایی کرد؛ البته سیستم لندروور قابلیت‌های منحصر به فردی دارد که به خودرو قابلیت عبور از مسیر‌های ناهمواره آفرود را نیز می‌دهد. تکنولوژی جدید لندروور لندروور تکنون چند تکنولوژی جدید خود در زمینه‌ی هدایت خودکار خودرو روی جاده و خارج از آن […]

Scroll to top