آئودی Q4

طراحی ذهنی آئودی Q4 منتشر شد

گروه بین الملل: طراحی ذهنی آئودی Q4 منتشر شد. آئودی از افزودن مدلی جدید به طیف مدل های Q خبر داده که کراس اوور اسپرت Q4 خواهد بود. به گزارش خبرخودرو، Q4 جدید چنان چه نام آن نشان می دهد در جایگاهی بین Q3 و Q5قرار می گیرد . گمان می رود Q4 پنج سرنشین […]

Scroll to top