تصادف مرگبار خودروی لیفان با عابر پیاده
اخبار آفرود

تصادف مرگبار خودروی لیفان با عابر پیاده

به گزارش اخبار خودرو به نقل از مهر ،سرهنگ محمد رازقی گفت: در ساعت ۲۱ شب گذشته در اتوبان صیاد شیرازی نزدیک پل گیلان ناگهان یک دستگاه خودروی لیفان با یک عابر پیاده که در حال عبور از اتوبان بود برخورد کر
بیشتر
دسته‌بندی نشده

طرح فروش کیا اسپورتیچ درایران

ﻃﺮﺡ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﮐﯿﺎ ﺍﺳﭙﻮﺭﺗﯿﺞ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ / ﺑﻬﻤﻦ 95 ؟ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﮐﯿﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭﺯ ﮐﺮﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ " ﺷﺮﮐﺖ ﺍﻃﻠﺲ ﺧﻮﺩﺭﻭ " ﻃﺮﺡ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﮐﯿﺎ ﺍﺳﭙﻮﺭﺗﯿﺞ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩ . ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﮐﯿﺎ ﺍﺳﭙﻮﺭﺗﯿﺞ : ﺧﻮﺩﺭﻭ ﮐﯿﺎ ﺍ...
بیشتر
فروش اقساطی تویوتا
اخبار آفرود

فروش اقساطی تویوتا

ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻗﺴﺎﻃﯽ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻭﺍﺭﻧﺎ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻗﺴﺎﻃﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺷﺨﺼﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ . ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪ %50 ﻭ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻗﯿﻤﺖ ﺍﺻﻠﯽ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ‏( ﻗﯿﻤﺖ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ
بیشتر
فروش اقساطی کیا شرکت اطلس خودرو اعلام شد
فروش اقساطی خودرو

فروش اقساطی کیا شرکت اطلس خودرو اعلام شد

💎‍ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻓﺮﻭﺵ​​​​​ نقدی واقساطی کیا 💎 ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺬﺍﺭﯼ، ﭘﻼﮎ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ​​ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿ...
بیشتر