جدول قیمت

خودروهای کره ای
نام شرکت فروش خودرو نام خودرو قیمت نقدی خودرو (ریال) پیش پرداخت  اول (ریال) پیش پرداخت دوم (ریال) تعداد اقساط باز پرداخت مبلغ هرچک (ریال) وعدهء تحویل مبلغ تسهیلات (ریال) درصد پیش پرداخت نسبت به کل قیمت خودرو
رامک خودرو تیوولی             ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰           ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰                         – ۱۲ ماهیانه                ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱۲۰ روز کاری         ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰%
شرکت رامک خودرو با ایجاد شرایط فروش جدید از ۲۲  فروردین فقط فروش اقساطی بدون بهره را برای تیوولی آغاز نموده است. به مبالغ فوق مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه می گردد.
خودروهای چینی
راین خودرو (پرستوی آبی ارگ) راین V5  دنده ای             ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰           ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰                         – ۲۷ ۹ چک سه ماهه                ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ فوری         ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴%
وولکس C30 اتوماتیک             ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰           ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰                         – ۲۴ ۸ چک سه ماهه                ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ فوری         ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳%
وولکس C30 اتوماتیک             ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰           ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰                         – ۳۰ ۱۰ چک سه ماهه                ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ فوری         ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶%
وولکس C30 اتوماتیک             ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰           ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰                         – ۱۲ ۴ چک سه ماهه                ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ فوری         ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶%
وولکس C30             ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰           ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰                         – ۲۴ ۸ چک سه ماهه                ۵۰,۸۰۰,۰۰۰ فوری         ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵%
وولکس C30             ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰           ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰                         – ۲۷ ۹ چک سه ماهه                ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ فوری         ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹%
وولکس C30             ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰           ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰                         – ۱۲ ۴ چک سه ماهه                ۶۶,۲۰۰,۰۰۰ فوری         ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹%
وولکس C30             ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰           ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰                         – ۳۶ ۱۲ چک سه ماهه                ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ فوری         ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹%
وولکس C30             ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰           ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰                         – ۳۶ ۱۲ چک سه ماهه                ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ فوری         ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹%
شرکت پرستوی آبی ارگ عامل فروش خودروهای وولکس  شرایط جدید فروش را تا اطلاع ثانوی تمدید کرده است.
مدیا موتورز MG GS 2017          ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰           ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰           ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲ ماهیانه                ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴ روز کاری         ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲%
MG GS 2017          ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰           ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰           ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸ ماهیانه                ۴۵,۹۵۰,۰۰۰ ۱۴ روز کاری         ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲%
MG 6 2016          ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰           ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰           ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲ ماهیانه                ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  فوری         ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵%
MG GT 2016          ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰           ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰           ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲ ماهیانه                ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ فوری         ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲%
شرکت مدیا موتور با تحویل ۱۴ روزه و فوری شرایط فروش ویژه دهه فجر خود را اعلام نموده است.
خودروهای ژاپنی
نام شرکت فروش خودرو نام خودرو قیمت نقدی خودرو (ریال) پیش پرداخت اول (ریال) پیش پرداخت دوم (ریال) تعداد اقساط مدت باز پرداخت مبلغ هرچک (ریال) وعدهء تحویل مبلغ تسهیلات (ریال) درصد پیش پرداخت نسبت به کل قیمت خودرو
آرین موتور پویا میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۷ تیپ ۵          ۲,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰         ۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰                         – ۱۲ ماهانه                ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ فوری         ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰%
میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۷ تیپ ۵          ۲,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰         ۱,۲۸۲,۸۰۰,۰۰۰                         – ۲۴ ماهانه                ۳۹,۶۰۰,۰۰۰ فوری         ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹%
میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۷ تیپ ۳          ۲,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰         ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰                         – ۱۸ ماهانه                ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ فوری         ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹%
میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۷ تیپ ۳          ۲,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰         ۱,۲۱۳,۸۰۰,۰۰۰                         – ۲۴ ماهانه                ۳۹,۶۰۰,۰۰۰ فوری         ۹۰۵,۲۰۰,۰۰۰ ۵۷%
میتسوبیشی ASX تیپ ۴          ۱,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰         ۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲ ماهانه                ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ فوری         ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸%
لنسر ۱۸۰۰ تیپ ۴ – مدل ۲۰۱۷          ۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰           ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲ ماهانه                ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ فوری         ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷%
لنسر ۱۸۰۰ تیپ ۴ – مدل ۲۰۱۷          ۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰           ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴ ماهانه                ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ فوری         ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳%
آرین موتور پویا همچنان تمامی خودروهای خود را به صورت اقساطی بدون بهره به فروش می رساند که این شرایط این روزها در بین شرکت ها بی نظیر می باشد.
سیف خودرو فارستر ۲۰۰۰          ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰         ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰                         – ۶ ماهانه              ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری         ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵%
فارستر ۲۰۰۰          ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰         ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰                         – ۱۵ ماهانه                ۶۷,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری         ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵%
XV 2000          ۱,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰         ۱,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰                         – ۶ ماهانه              ۱۱۶,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری         ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳%
XV 2000          ۱,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰         ۱,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰                         – ۱۵ ماهانه              ۵۲۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری         ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳%
لگاسی ۲۵۰۰          ۲,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰         ۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰                         – ۶ ماهانه              ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری         ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹%
لگاسی ۲۵۰۰          ۲,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰         ۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰                         – ۱۵ ماهانه                ۶۷,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری         ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹%
سیف خودرو عامل فروش خودروهای سوبارو این هفته با شزایط جدید تمامی محصولات خود را به صورت اقساطی بدون بهره بفروش می رساند. یه مبالغ فوق مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه می گردد.
جهان نوین آریا نیسان ایکس تریل          ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰           ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰           ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰ ماهانه              ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز      ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰%
نیسان ایکس تریل          ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰           ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰           ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰ ماهانه              ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰ روز      ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷%
Scroll to top